עד היום לא פותחה טכנולוגיה אפקטיבית שאינה פוגעת בסביבה ויכולה לבצע טיפול insitu בעלות סבירה. בנוסף, הטכנולוגיות הקיימות דורשות זמן טיפול ארוך בשטח, לפחות 6 חודשים ואף יותר.
חלק מהטכנולוגיות משאירות בקרקע שאריות של תוצרי הטיפול, שאריות שמוטב היה שלא היו נותרות בקרקע. חומר הטיפול של ליפוגרין הינו ידידותי לסביבה לכן גם אם נותר בקרקע שאריות מהחומר, אין הדבר מהווה כל בעיה.

אין אף חברה שיכולה להתחרות עם ליפוגרין בלוח הזמנים ובמחיר.

1. שימוש בטכנולוגיה חדשנית ומקורית.

2. תפוקה גבוהה של המוצר והטיפול.

 3. טכנולוגיית ליפוגרין מאפשרת שימוש
במוצרים זולים (אך איכותיים) בהשוואה
לטכנולוגיות מתחרות.

החומרים בהם נעשה שימוש בהפעלת הטכנולוגיה הם ידידותיים כולם לאדם ולסביבה. לחומר אין כל רעילות וניתן גם "לבלוע" אותו ללא חשש.

טכנולוגיה זו מאפשרת נגישות טובה יותר בין החיידקים שבקרקע לבין המרכיב הפחמימני שבזיהום הקרקע ובנוסף היא מאפשרת מתן מזון נוסף לחיידקים אלו.

ההבדל הוא בלוח הזמנים הקצר של הטיפול, בעלות הנמוכה של הטכנולוגיה ובידידותיות החומר בו נעשה שימוש לסביבה.

לחלוטין אין נזק אקולוגי עקב השימוש בטכנולוגיה זו.

לחלוטין החומר אינו מסוכן.

הנזק היחיד הוא כספי, למרות שבהשוואה למתחרים  מחיר החומר שלנו  נמוך הרבה יותר.  החומר לא מזיק כלל לסביבה. 

להוצאת האדמה המזוהמת לאתר פסולת יש עלויות רבות – עלות ההובלה, עלות אתר הפסולת, אגרות שונות. בנוסף יש נזק סביבתי רב הנובע משינוע הקרקע המזוהמת לאתר פסולת. בכל מקרה, מדוע לשנע חומר מזוהם לאתר מרוחק בכדי לטפל בקרקע המזוהמת שם ולהחזיר ממקום אחר קרקע נקייה אם ניתן לטפל במקום ולסיים בכך? בעתיד צפוי כי יוחמר הפיקוח על הטיפול בקרקע באתרי הפסולת ויידרש טיפול נאות בקרקע המזוהמת.

בשלב זה יש לחברה ניסיון מוכח טוב לטיפול בקרקע המכילה שאריות מוצרי דלק. לפני כל ביצוע עבודה מתקיימת בדיקה פרטנית של הקרקע הספציפית במטרה להתאים את שיטת הטיפול לסוג הקרקע, לסוג הזיהום ורמת הזיהום. המשמעות היא כי ניתן לטפל בזיהום מוצרי נפט בכל סוג קרקע.

על פי ניסיונות מעבדתיים הטכנולוגיה מתאימה לטיהור מים מזוהמים. יחד עם זאת, החברה מבצעת כיום התאמה סופית של הטכנולוגיה לטיהור מים מזוהמים במטרה לייעל ולהוזיל במידת האפשר את התהליך.

במסגרת שיקום הקרקע במחנה כורדני נעשה שיקום קרקע מוצלח לכ 4000 טון קרקע מזוהמת במוצרי נפט שנותרו באתר בתום הטיפול.

זמן שיקום הקרקע מותנה בפרמטרים שונים כגון: רמת הזיהום, סוג המזהם, סוג הקרקע וכו'. על סמך הניסיון הנצבר ניתן לצפות לחודש עד חודשיים לזיהום של מספר אלפי חל"מ (ppm) . כאמור, כל פעולת שיקום קרקע מתחילה בניסוי מעבדתי שמטרתו התאמה סופית של הטיפול בקרקע לסוג הקרקע, סוג הזיהום ורמת הזיהום.

טכנולוגיית הניקוי שפותחה על ידי חברת ליפוגרין מחולקת לשני סוגי טיפול: טיפול פיזיקאלי באמצעות שטיפות המיועדת לקרקעות בעלות ריכוז מזהמים גבוה ביותר (מעל מספר אחוזים), וטיפול ביולוגי המיועד בעיקר לקרקעות בעלות ריכוז מזהמים נמוך יותר אך מסוגל גם לטפל בריכוזים גבוהים. היתרון של השימוש המשולב הוא לחסוך בזמן הטיפול ולבצע ניקוי מקיף ויעיל בקרקע. הטיפול הפיזיקלי מטהר את מרב הזיהומים והטיפול הביולוגי משלים את הניקוי עד לרמה המספקת.